Start i miejsce / Start & Place

Konferencja "Zapomniani z zapomnianych"

Sto lat temu, czyli w 1916 roku założono Stowarzyszenie Głuchoniemych Żydów miasta Warszawy. Był to pierwszy ruch społeczny żydowskiego środowiska Głuchych na ziemiach polskich. W okresie międzywojennym Stowarzyszenie cieszyło się autorytetem wśród Głuchych Żydów. Wraz z wybuchem II wojny światowej zakończyło swoją działalność.

Konferencja będzie poświęcona wspomnianemu jubileuszowi. Poznamy historię nie tylko warszawskiego, ale także europejskiego środowiska głuchych Żydów. Jednocześnie odkryjemy największą tragedię II wojny światowej – holokaust głuchych Żydów.

Niech pamięć o tym środowisku nie zaniknie!

Zapraszamy na spotkanie z historią Głuchych Żydów w Polsce i Europie!English:

A hundered years ago, that means in 1916 The Association of Deafmute Jews of Warsaw was established. It was a first social act of Jewish Deaf community in Poland. During intewar period, the Association was very appreciated by the Jewish Deaf. But when the Second World War came, it ended its activity.

The Conference is dedicated to the mentioned jubilee. We will get to know the history of the Deaf Jews not only from Warsaw but also from Europe. Moreover, we will discover the biggest tragedy of the Second Warld War – the holocaust of the Deaf Jews.

Let the memory of those people persist!

We invite you for the meeting with the history of the Deaf Jews of Poland and Europe.